Jaarverslag Wad veerkrachtig! 2020

Alstublieft! Ons jaarverslag over 2020. Vanwege Covid-19 een heel bijzonder jaar. Als netwerkorganisatie maakten we de omschakeling naar een nieuwe manier van werken. Waarbij we, online, in verbinding bleven met onze opdrachtgevers en de mensen en organisaties met wie we samenwerken op weg naar een Rijke Waddenzee.

V00RWooRD VAN Hendrikus Venema

Ook dit jaar werkten we samen met bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisaties en overheden aan een duurzaam en veerkrachtig Waddengebied. Voor mens en natuur. Met het gebied centraal en het perspectief voor het Waddengebied in 2050 als stip op de horizon.
Anders dan andere jaren was de manier waarop we deze samenwerking vorm hebben gegeven. Het Coronavirus heeft wereldwijd grote gevolgen voor het dagelijkse leven. Dat geldt ook voor alle betrokkenen in het Waddengebied. We bevinden ons in een bijzondere situatie met voor sommigen ook onzekere tijden. Het is ons, in de netwerkorganisatie die PRW is, gelukt om met alle partijen de nodige stappen vooruit te zetten. We lieten hierin onze veerkracht en wendbaarheid zien en vonden nieuwe manieren om samen met anderen te werken aan de thema’s van het programma.

Klimaatverandering vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor het internationale Werelderfgoed Waddenzee.Lees meer
Zowel direct door bijvoorbeeld een stijging van temperatuur en neerslag. En ook indirect door onder andere de toename van exoten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gebied en de kenmerkende biodiversiteit van het Wadden-ecosysteem. In alle 8 thema’s van het programma is klimaatverandering een belangrijk onderwerp.
Zo bleek uit het onderzoek van Jeroen Reneerkens dat klimaatverandering nu al grote bedreigingen voor de trekvogels met zich meebrengt. En uit de eerste resultaten van de integrale telling in januari 2020 valt een sterk klimaateffect op. We werken met veel partijen in het Waddengebied aan klimaatadaptatie. Met integrale oplossingen voor de toekomst. Daarin hebben we als PRW een belangrijke verbindende en uitdagende rol.
Ook werken we aan diverse visserijafspraken tussen vissers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Op weg naar een duurzame visserij. En de trilaterale samenwerking met Duitsland en Denemarken op het gebied van o.a. onderwaternatuur, Swimway en Dark Sky krijgt steeds meer vorm.
Daarbij werken we altijd aanvullend aan onze opdrachtgevers, te weten: de Rijksoverheid, de Waddenprovincies en beheer- en belangenorganisaties. Samen zijn zij de eigenaar van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Dit jaar hebben we vorm gegeven aan een nieuwe opdrachtgeverscollectief als een Raad van Toezicht, passend bij de nieuw governance in het Waddengebied met burgemeester van Schiermonnikoog – Ineke van Gent als onafhankelijk voorzitter. Het stelt ons in staat om gevraagd en ongevraagd en soms zelfs stoutmoedig te werken aan het verbeteren van beleid, beheer en gebruik.

Hendrikus Venema
Programmadirecteur PRW

THEMA’S